Šis līgums tiek slēgts starp interneta veikala merakishop.lv īpašnieku SIA „Meraki.lv”, reģistrācijas Nr. LV42103079643, reģistrēts 2017. gada 6. aprīlī, juridiskā adrese: Liepāja, Ganību iela 191 – 40, LV-3407 (turpmāk tekstā – Pārdevējs), un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu merakishop.lv interneta tirdzniecības vietnē. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti merakishop.lv interneta veikalā.

1. Pircējs pērk, pasūta, apmaksā un saņem, bet Pārdevējs piegādā un pārdod interneta veikalā merakishop.lv norādītās preces (turpmāk Preces) saskaņā ar šajā distances līgumā noteikto (turpmāk tekstā saukts Līgums).

2. Pircējs pērk Preces, aizpildot attiecīgu pirkuma formu Pārdevēja mājas lapā merakishop.lv. Izdarot pirkumu, Pircējs apņemas norādīt precīzus datus, t.i., vārdu, uzvārdu, telefona numuru, e-pasta adresi un vēlamo piegādes metodi un precīzu adresi. Par jebkurām pirkuma izmaiņām Pircējs apņemas ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pirkuma apstiprinājuma saņemšanas brīža informēt Pārdevēju, rakstot e-pastu uz [email protected]. Par neprecīzu piegādi, kas radusies nepilnīgas piegādes informācijas dēļ, atbildīgs Pircējs. Preces pirkuma veikšana uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Distances līgumu. Personas dati, kas attiecas uz preces piegādi, netiek nodoti trešajām personām, izņemot kurjerkompāniju, lai nodrošinātu Preces piegādi

3. Pārdevējs veic Preces piegādi Pircēja norādītajā adresē ar norādīto piegādes veidu saskaņā ar norādītajiem tarifiem. Pircējs sūtīšanas izdevumu un Preču apmaksu veic kopā, pirms apstiprinājuma saņemšanas un Preču piegādes no Pārdevēja. Piegādes cena tiek iekļauta rēķinā.

4. Pirkumus Pircējs var izdarīt jebkurā laikā, bet Preces komplektēšanu Pārdevējs veic līdz katra rīta 8:15, vēlāk saņemtie pasūtījumi tiks apstrādāti nākamajā dienā. Sestdienās un svētdienās – komplektēšana un nosūtīšana netiek veikta. Pirkuma apstiprinājums Pircējam tiek nosūtīts e-pastā (ja neredzat iesūtnē, pārbaudīet sadaļu spams un abonētie). Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums sistēmā nav saņemts. Preces nosūtīšana tiek veikta tikai pēc apmaksas saņemšanas.

5. Pircējs var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atgriezt Preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Atgriešanas piegādes izdevumus sedz Pircējs.

6. Gadījumā, ja Preces pirkumā ir sakomplektētas neprecīzi, ir bojātas, vai kā citādi neatbilst Preces aprakstam, Pircējam ir tiesības Preci apmainīt 14 (četrpadsmit) dienu laikā, aizpildot Pirkuma atteikuma veidlapu. Piegādātāja izdevumus iepriekšminētajā gadījumā sedz Pārdevējs. Lai izvairītos no strīdus situācijām, Preces saņemšanas brīdī Pircējam ir jāpārliecinās vai tā atbilst tās aprakstam un pasūtītajam (preču skaits, krāsa un citi atribūti).

Atteikuma tiesības
7. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi noteikumi:

7.1. Atgriežamā Prece nedrīkst būt vizuāli lietota vai bojāta. Ja atgriežamās Preces stāvoklis ir pasliktinājies, Pircēja atteikuma tiesības nav spēkā.

7.2. Ja Pircējs vēlas un var izmantot atteikuma tiesības, tam ir jāizmanto Pirkuma atteikuma veidlapa, kas atrodama interneta veikala vietnē merakishop.lv, vai jāsazinās ar Pārdevēju pa e-pastu: [email protected]. Aizpildītu veidlapu Pircējs nosūta Pārdevējam uz iepriekš norādīto e-pastu.

7.3. Pircējam ir pienākums saglabāt gan Piegādātāja dokumentus par Preces saņemšanu, gan Piegādātāja/kurjera dokumentus par Preces atgriešanu Pārdevējam.

7.4. Sīkāku informāciju par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, Pircējs var iepazīties Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā

7.5. Naudu par atgriežamo Preci Pārdevējs ieskaita Pirkuma atteikuma veidlapā norādītajā Pircēja norādītajā bankas kontā, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pirkuma atteikuma veidlapā norādītās atgriežamās preces piegādāšanas Pārdevējam. Preces atgriešanas piegādes izmaksas sedz Pircējs.

Apmaksa un piegāde
8. Vidējais piegādes laiks ir viena līdz trīs darba dienas Latvijas teritorijā un vairāk ārpus Latvijas piegādēm ja vēlamā prece ir pieejama noliktavā. Piegādes laiks var mainīties, tas atkarīgs no Pārdevējam neietekmējamu apstakļu dēļ – piegādes kompānijas.

9. Visas cenas interneta veikalā ir norādītas ar 21 % PVN (pievienotās vērtības nodoklis). Ja vēlaties saņemt pavadzimi ar saviem rekvizītiem, nosūtīsim to epastā pēc pieprasījuma.

10. Apmaksu par Preci Pircējs veic ar pārskaitījumu uz SIA Meraki.lv konta numuru, kas norādīts priekšapmaksas rēķinā. Visus piegādes izdevumus sedz Pircējs.

11. Šis Līgums ir saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt.

12. Pircējs tiek informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus.